EXPERTISE

Beroepsziekte

ONZE ERVARING

De Zaak

Omdat de werksituatie niet altijd optimaal is, bestaat de mogelijkheid dat u een beroepsziekte oploopt. Hierbij valt te denken aan overbelasting, blootstelling aan gevaarlijke stoffen, verkeerde werkplek, eenzijdige bewegingen.

In veel gevallen is de werkgever aansprakelijk voor de schade die u oploopt als gevolg van een niet juiste werkomgeving of te eenzijdige werkzaamheden.

Wanneer u twijfels heeft of de klachten, waarmee u kampt, verband houden met uw werk, aarzelt u dan niet om ons hierover advies te vragen.

Als u contact opneemt met ons kantoor, nemen wij telefonisch uw zaak door en als u dit wilt, wordt direct een afspraak met u gemaakt.
Een eerste gesprek om een zaak te beoordelen is altijd kosteloos.

JURIVIES

Heeft u een uitdagende zaak? Ontvang een gratis adviesgesprek