EXPERTISE

Letsel bij Sport

ONZE ERVARING

De Zaak

Sport is gezond, maar kan ook blessures en zelfs (blijvend) letsel veroorzaken. Met name bij contactsporten ( bijv. voetbal, hockey, judo) kunnen verwondingen ontstaan, maar de laatste tijd is er ook steeds meer aandacht voor ongevallen bij paardrijden. Vaak is niemand hiervoor aansprakelijk.

Toch is dat niet altijd zo, met name als uw tegenspeler het niet zo nauw neemt met de regels van het spel en ook aanwijzingen van de scheidsrechter negeert. Ook komt het voor dat bij verenigingen en op scholen les wordt gegeven in oefeningen, die eigenlijk te moeilijk zijn, en soms is ook de docent voor het laten uitvoeren van die oefeningen niet gekwalificeerd.

Als รบ letsel heeft opgelopen in een sport-/spelsituatie, aarzelt u dan niet om hierover advies aan ons te vragen. Telefonisch nemen wij de toedracht van het voorval door en als u dit wilt, wordt direct een afspraak met u gemaakt. Een eerste gesprek om een zaak te beoordelen is altijd kosteloos.

Als de situatie daarom vraagt en als u niet in staat bent om bij ons te komen dan komen wij, in overleg met u, bij u, zo nodig binnen 24 uur.
Als u letsel heeft opgelopen in een sport-/spelsituatie, aarzelt u dan niet om hierover contact met ons op te nemen.

JURIVIES

Heeft u een uitdagende zaak? Ontvang een gratis adviesgesprek