EXPERTISE

Medische Fout

ONZE ERVARING

De Zaak

Vaker dan u denkt wordt een medische fout gemaakt die grote gevolgen voor uw gezondheid of die van uw dierbare kan hebben. In de meeste gevallen wordt u op een vermoeden van een medische fout geattendeerd door uw huisarts, een andere specialist of een behandelend therapeut.
Wanneer u twijfels heeft over de behandeling of operatie die u heeft ondergaan, aarzelt u dan niet om hierover advies aan ons te vragen.

De behandeling van uw zaak begint voor ons met het opvragen van uw medisch dossier, dat wij aan onze arts ter beoordeling voorleggen. Als ook onze arts u steunt in uw vermoeden van een gemaakte medische fout dan stellen wij uw arts aansprakelijk, die op zijn beurt zijn verzekeringsmaatschappij inschakelt.

Vanaf dit moment verlopen alle contacten met de verzekeringsmaatschappij via ons zodat u zich kunt concentreren op uw herstel. U hoeft zich in ieder geval niet bezig te houden met de “zakelijke” kant van uw letselschadezaak. Deze zorg nemen wij u uit handen.

Als u contact opneemt met ons kantoor, nemen wij telefonisch uw zaak door en als u dit wilt, wordt direct een afspraak met u gemaakt.
Een eerste gesprek om een zaak te beoordelen is altijd kosteloos.

Als de situatie daarom vraagt en als u niet in staat bent om bij ons te komen dan komen wij, in overleg met u, bij u, zo nodig binnen 24 uur.

JURIVIES

Heeft u een uitdagende zaak? Ontvang een gratis adviesgesprek